Stowarzyszenie Podnoszenia Kwalifikacji Kobiet (SPKK)

 

Jesteśmy organizacją pozarządową, której celem jest wspieranie i wdrażanie programów, które pomagają dziewczętom oraz młodym kobietom pracującym zawodowo odkrywać ich role w społeczeństwie poprzez zrozumienie ich społecznej, ekonomicznej i kulturowej odpowiedzialności.

Od momentu powstania w 1995r. Stowarzyszenie zrealizowało wiele inicjatyw mających na celu poprawę poczucia własnej wartości kobiet poprzez ofertę edukacyjną, promocję kreatywności, wzmacnianie poczucia nadziei, radości i optymizmu.

W celu podkreślenia naszego zaangażowania w pomoc młodym ludziom oraz bycia obecnym przy ich rozwoju wybraliśmy Klub Filary jako nasz projekt. W ciągu ubiegłych trzech lat zebraliśmy 3.8 mln USD. Fundusze zostały zainwestowane w budowę siedziby, która udostępnia 1685 m2 na zajęcia Klubu Filary. Budynek jest wyposażony w salę fitness, bibliotekę, pracownię komputerową oraz audytorium.

 
 

Chcemy wpłynąć pozytywnie na sposób życia kobiet poprzez pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu ich umiejętności, aspiracji i marzeń.

Pracujemy, aby inspirować i organizować programy i projekty, wspierając ich organizatorów w wypełnieniu ich misji przez mentoring i kampanie fundraisingowe.

 

Anna Świeżewska – Prezes

Katarzyna Zdrzenicka – Wiceprezes

Katarzyna jest absolwentką romanistyki, mówi po francusku i hiszpańsku. Pracowała jako przedstawiciel firm zagranicznych w Polsce. Obecnie prowadzi własną działalność. Zainteresowanie rozwojem kobiet zainspirowało ją do utworzenia portalu, na którym analizuje oraz dyskutuje na tematy dotyczące społeczeństwa i rodziny.

 

Ana M. Brajnović - Dyrektor rozwoju projektów

Ana ukończyła kierunek zarządzania biznesem. Pracowała w bankowości. Obecnie większość swojego czasu poświęca na fundraising dla naszej organizacji. Jest głęboko przekonana, że pomoc młodym ludziom zmienia świat.

Poznaj naszych partnerów

Razem osiągniemy wielkie cele.

MOŻESZ WŁĄCZYĆ SIĘ W NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, co robimy,
otrzymać informację lub włączyć się w inny sposób, skontaktuj się z nami.

 
Imię i Nazwisko *
Imię i Nazwisko