Twój wkład nie jest bez znaczenia


Możesz użyć usługi PayPal, E-Transfer (zabezpieczony przez Dotpay) lub tradycyjnego przelewu bankowego.

Darowizny przekazywane na cele statutowe SPKK podlegają odliczeniu od podatku dochodowego. SPKK jest stowarzyszeniem, o którym mowa w art.3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które realizuje cele pożytku publicznego zgodnie ze swoim statutem, a w szczególności zadania obejmujące: naukę, edukację dzieci i mlodzieży, kulturę i wypoczynek.


W Stanach Zjednoczonych, dotacje dla SPKK przyjmuje Fundacja SCA, aby umożliwić darczyńcom odliczenia od podatku.  Strona Fundacji: Foundation SCA.
 

Chcesz się włączyć? Skontaktuj się z nami.
Razem możemy zmieniać rzeczywistość.

USA

Foundation SCA

Kontakt: Brenda Royden - Vice-President
Email: royden@foundationsca.org
Telefon: +1 202 713 0910
Adres: 1629 K Street, NW, Suite 300
Washington, DC 20006, USA
www.foundationsca.org

POLSKA

SPKK

Kontakt:  Ana Brajnović – dyrektor projektu
Email: anabrajnovic@spkk.pl
Telefon +48 600 085 883
Adres: Reja 4, 02-053, Warsaw, Poland